KB Quattro

NASZA OFERTA

Wychodząc naprzeciw coraz większej świadomości Klientów i potrzebom rynku proponujemy szerokie doradztwo w zakresie ubezpieczeń, czego efektem będzie indywidualny program ubezpieczeniowy „uszyty na miarę”.

Oferowana przez nas kompleksowa obsługa brokerska obejmuje:

 • Analizę zagrożeń (ryzyk) wynikających z prowadzonej działalności oraz posiadanych polis ubezpieczeniowych (audyt ubezpieczeniowy)

  Audyt Ubezpieczeniowy - polega na bezpośredniej analizie zaistniałej sytuacji ubezpieczeniowej u klienta.

  Pozwala na sprawdzenie czy aktualne polisy ubezpieczeniowe nie zawierają błędów merytorycznych jak i formalnych, które mogą powodować zagrożenie braku wypłaty odszkodowania lub pomniejszenie tej wypłaty o jakąś kwotę lub procent.

 • Opracowanie indywidualnego programu ubezpieczeniowego

  Znajomość pełnej sytuacji ubezpieczeniowej pozwala nam na Opracowanie Indywidualnego Programu Ubezpieczeniowego.

  Dzięki temu programowi każda oferta jest szczegółowo dopasowywana do potrzeb danego klienta i nie jest to standardowy zakres, który przeważnie nie obejmuje wszystkich istotnych kwestii ubezpieczeniowych.

  Można powiedzieć, że Indywidualny Program Ubezpieczeniowy jest "Uszyty na Miarę" gdyż zapewnia maksimum ochrony przy minimalnych kosztach wszystkie istotne zagrożenia są w nim ujęte a sytuacje, które nie mają prawa zaistnieć zostają w marę możliwości wyłączone, co powoduje obniżenie składki płaconej finalnie przez Klienta naszej Kancelarii.

 • Analiza ofert towarzystw ubezpieczeniowych

  Na podstawie zebranych ofert z towarzystw ubezpieczeniowych, rzetelnie analizujemy zakres ubezpieczenia w oparciu o:

  • Indywidualne preferencje Klienta
  • Ogólne warunki ubezpieczenia
  • Wyłączenia, które narzuca ubezpieczyciel
  • Jakość likwidacji szkód
  • Cenę
  • Udział własny w szkodzie i inne zapisy
 • Rekomendacja oferty

  Na podstawie powyższych analiz przedstawiamy naszą rekomendację, ze wskazaniem "plusów i minusów" przedłożonych ofert, jednocześnie ostateczną decyzję wyboru pozostawiamy Klientowi.

 • Stałe doradztwo ubezpieczeniowe

  Nie pozostawiamy pytań bez odpowiedzi.

  Wyjaśnimy każdą wątpliwość Klienta dotyczącą wszystkich rodzajów ubezpieczeń.

 • Nadzór nad terminowością rat oraz ekspiracją polis

  Nie ma potrzeby, aby zaprzątać sobie głowę terminami rat czy kończących się ubezpieczeń. My będziemy o tym pamiętać.

 • Reprezentowanie Klienta w procesie likwidacji powstałych szkód wynikających z ochrony ubezpieczeniowej

  W przypadku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową sprawujemy nadzór nad procesem likwidacyjnym, począwszy od zgłoszenia szkody przez Klienta do momentu wypłaty odszkodowania.

  Występujemy w imieniu Klienta do Towarzystw Ubezpieczeniowych w przypadku odmowy lub zaniżenia odszkodowania, prowadząc procedury odwoławcze lub ugodowe.

 

Korzyści ze współpracy z Kancelarią Brokerów „Quattro” sp. z o.o.:
 • Gwarancja bezstronności, a zarazem rzetelności w rekomendacji oferty, poparte zapisem w Ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym mówiącym, iż broker nie może pozostawać w żadnym stosunku umownym z zakładem ubezpieczeń;
 • Minimalizacja wysokości płaconych składek ubezpieczeniowych, przy jednoczesnej maksymalizacji zakresu ubezpieczenia;
 • Pewność zawarcia dobrego ubezpieczenia, a tym samym gwarancja wypłaty odszkodowania;
 • Przerzucenie odpowiedzialności na Brokera za zawarcie umowy ubezpieczenia zgodnie z wybraną ofertą;
 • Oszczędność czasu;
 • Wszystkie oferowane usługi są bezpłatne dla Klienta.
Kancelaria Brokerów „Quattro” sp. z o.o. oferuje programy ubezpieczeniowe:
 • Komunikacyjne
 • Majątkowe
 • Odpowiedzialności cywilnej
 • Techniczne
 • Finansowe
 • Rolne
 • Grupowe na życie
 • Inne.